Συνεργαζόμενοι Οίκοι

ΚΛΑΣΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ, ΓΩΝΙΆΣΤΡΕΣ ΑΠΛΈΣ, CNC & POST-FORMING, ΜΟΝΤΑΡΙΣΤΙΚΆ, ΡΑΜΠΟΤΈΖΕΣ, ΤΡΙΒΕΊΑ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΉΡΕΣ.
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΘΩΡΊΩΝ ΓΙΑ PVC, ABS, ΠΗΧΆΚΙ ΑΠΌ 2 - 16 MM.
ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΑ ΑΠΛΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ & CNC. ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΙΣΙΩΝ & ΚΑΜΠΥΛΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 - 5 AXIS


COLOMBO ANGELO & FIGLI

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΡΆΝΤΙΑΛ, ΦΑΛΤΣΟΚΌΠΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΆΤΩΝ
ΚΆΘΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΆ
ΚΆΘΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΆ
HOLZMANN - AUSTRIA
ΚΛΑΣΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΚΑΡΕΚΛΏΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΚΑΡΕΚΛΟΠΟΙΙΑΣ
ELECTRONICA CAVALLO
ΥΨΊΣΥΧΝΑ
ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΜΕΝΤΕΣΈΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΕΣΣΕΣ ΑΠΛΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ, VACUUM
ΠΡΕΣΣΕΣ VACUUM
FREDERICCO MARIOTINI
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΈΣ ΣΈΓΕΣ
ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΆ ΚΟΠΤΙΚΏΝ
VISCAT - FULGOR
ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΆ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΆ ΚΟΡΔΕΛΏΝ
ΨΑΛΊΔΙΑ, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΆ ΚΑΠΛΑΜΆ
ACM
ΚΟΡΔΈΛΕΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΕΣ ΚΟΡΔΕΛΏΝ
ΑΛΥΣΟΤΡΎΠΑΝΑ, ΠΟΛΥΤΡΎΠΑΝΑ
ΤΟΡΝΟΙ, ΚΟΡΔΕΛΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
OSAMA
ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΆ ΚΌΛΛΑΣ, ΡΑΟΥΛΟΔΡΟΜΟΙ
ANDREONI
ΠΑΝΤΟΓΡΆΦΟΙ ΣΚΑΛΙΣΤΙΚΟΊ
ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ, ΜΠΡΙΚΕΤΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΟΠΤΙΚΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΕΣ CNC - AGREGATE